واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز منطقه 1 ( یک ) شهر آمل

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1393/12/11
  • مهلت ارسال اسناد : 1393/12/26
  • مهلت دریافت اسناد : 1393/12/26

ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا 0106956651006 بنام شهرداری آمل