همکاری شهرداری آمل و شرکت توزیع برق استان برای بهسازی شبکه توزیع برق

1399/10/03

شهردار آمل گفت: خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام رضا (ع) از خیابانهای شهر هستند که وجود تیرهای شبکه توزیع برق فشار قوی در وسط بلوار بر زیبایی بصری و سیمای شهری آسیب می زند.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، سید حمید هاشمی در دیدار با مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران و هیات همراه در دفتر کارش گفت: شهر در شب بسیار تاریک است و این موضوع در حوزه وظایف ادره برق است . شهرداری تا کنون 7 و نیم میلیارد تومان بابت روشنایی و خرید و نصب 300 چراغ روشنایی مدرن در شهر هزینه کرد.
هاشمی ادامه داد؛ شهرداری آمادگی کامل برای همکاری با شبکه توزیع برق به منظور جابجایی تیر های برق فشار قوی وسط بلوار امام خمینی و امام رضا (ع) را به صورت شبکه زیر زمینی دارد.
هاشمی به هرس درختان به منظور حفاظت از سیم های برق در خیابانها با هدف کاهش قطعی برق اشاره کرد وافزود: درختان به منظور زیبایی بصری، کاهش گرما در تابستان، آلودگی هوا و... جزئی از مبلمان شهری محسوب می شوند که متاسفانه در سالهای اخیر به منظور حفاظت از سیمهای برق و کاهش قطعی برق بی رحمانه هرس و بریده شدند و ناهنجاری های بصری در برخی خیابان ها ایجاده کرده است.
وی تاکید کرد باید به گونه ای ریل گذاری کنیم تا در آینده ای نزدیک آمل اولین شهر استان مازندان باشد تا شبکه توزیع برق زیر زمینی و کابلهای توزیع خود نگهدارنده داشته باشد. در طرح توسعه ای که شهرداری برای  بلوار امام خمینی (ره) و خیابان امام رضا (ع) دارد نیاز است تیرهای برق برداشته شود و شبکه توزیع در این مسیر به صورت زیر زمینی اجرا شود. شهرداری در اجرای این پروژه به صورت مشارکتی با شرکت برق مازندران همکاری خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این دیدار گفت: آمل اولین شهری خواهد بود که درنیمه اول سال آینده صد در صد به شبکه توزیع برق با کابلهای خود نگهدارنده مجهز می شود. همکاری شهرداری آمل با اداره برق قابل تقدیر است. در حال حاضر 60 درصد توزیع شبکه برق آمل به صورت کابل خود نگهدارنده است و مابقی با همکاری شهرداری آمل تا نیمه نخست سال آینده به کابل خودنگهداره مجهز خواهد شد.
سپهری با اشاره به اینکه آمل بیشترین مشترکین صنعتی در استان را به خود اختصاص داده است، افزود: شرکت توزیع برق استان آمادگی دارد در قالب تفاهم نامه به منظور جابجایی سیم های هوایی به صورت کابلی و زیر زمینی ، در مسیرهای مورد نظر شهرداری همکاری نماید.