همکاری دوجانبه شهرداری آمل وسازمان تبلیغات اسلامی برای مدیریت پسماند درماه رمضان

1397/03/08
همکاری دوجانبه شهرداری آمل وسازمان تبلیغات اسلامی برای مدیریت پسماند درماه رمضان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل گفت، این سازمان با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل، مدیریت پسماند زباله های شهری واهمیت این موضوع را درمیان شهروندان توسط روحانیان اعزامی مساجد در ماه مبارک رمضان تبلیغ خواهد کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، محمد للهی افزود: همچنین، با هدف حذف پلاستیک وجایگزین کردن کیسه های پارچه ای برای نگهداری کفشها، تعداد زیادی ازکیسه های پارچه ای در میان مساجد سطح شهرستان توزیع، تا از این طریق و سخنان روحانیان در ماه رمضان، اهمیت کاهش زباله با تفکیک از مبدا و مدیریت زباله برای حفظ محیط زیست شهری درمیان مردم فرهنگ سازی شود.
وی ادامه داد، طرح آموزش خانه به خانه که در چند سال گذشته یکی از اولویت های ویژه سازمان مدیریت پسماندشهرداری آمل است، در ماه مبارک رمضان نیز در شهرک های مسکونی این شهرتوسط کارشناسان واحد آموزش سازمان به خانواده ها ادامه دارد.
** توزیع سبد غذایی اجرای طرح تفیکیک زباله میان مددجویان انجمن سرطانی آرین
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل اضافه کرد، که همچنین به توزیع سبدهای غذایی واقلام ضروری حاصل ازاجرای طرح آموزش خانه به خانه تفکیک زباله از مبدا میان مددجویان زیر پوشش انجمن حمایت ازبیماران سرطانی آرین توزیع شد.
للهی، دربخش دیگری به اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل در پیگیری برای کمپین رمضان سبز درماه مبارک رمضان اشاره کرد وادامه داد، پیام های ویژه استفاده کمتر از ظرف های پلاستیکی و مدیریت پسماند از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی دراین ماه به شهروندان اطلاع رسانی می شود.
وی همچنین از آماده باش مجموعه سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل به خصوص پاکبانان زحمتکش این سازمان در شب های منتهی به قدر خبرداد و از شهروندان نیز درخواست کرد، درکنار بهره گیری از منزلت شب های احیاء، از انباشت و دور ریختن پلاستیک و مواد اضافی پس از استفاده در اماکن عمومی خوداری کنند و در حفظ وتمیزنگه داشتن محیط شهری با پاکبانان همکاری کنند.