همایش استانی تجلیل از شورای اسلامی شهر مازندران در آمل برگزار شد

1398/02/16

همایش استانی شوراهای مازندران با همکاری دفتر امور شهری و شورا های استانداری مازندران و میزبانی شهرداری آمل به مناسبت 9 اردیبهشت روز شوراها برگزار شد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در این همایش در سالن اریکه آریایی آمل گفت: مدیرکل دفتر شهری استانداری مازندران از شوراها خواست تا چشم انداز مدیریت شهری را ترسیم کنند. مدیریت شهری تعریف گذشته را ازدست داده است و به یک حاکمیت شهری تبدیل شده است.


سید محمد محمدی تاکامی با بیان اینکه تک صدایی در شورا خوب نیست و بایستی صدای اقلیت را هم بشنویم اظهار داشت : چند صدایی از اصول دموکراسی است و بایستی صدای اقلیت و مخالف را هم در تصمیمات شورایی لحاظ کرد . نباید تصمیمات داخل شورا از بیرون گرفته شود و یکی از اصول دموکراسی رعایت اقلیت است.

محمدی تاکامی با اشاره به اینکه اگر به دنبال توسعه شهر و توسعه پایدار هستیم باید برنامه راهبردی و چشم انداز بلند مدت داشته باشیم، ادامه داد: تدوین برنامه‌ها خیلی دور از ذهن نیست و به آن خواهیم رسید.

وی افزود: شوراها در زمان انتخاب شهردار به جای برنامه خواستن از شهردار، باید برنامه‌های خود را ارائه بدهند تا شهردار با سلیقه خود شهر را پیش نبرد و شوراها باید برنامه بدهند تا به سلیقه شوراها مدیریت شهری پیش برود.

رئیس شورای اسلامی مازندران، در این همایش حمایت از نهاد نوپای شوراها را از سوی بخش های مختلف ضعیف دانست و گفت: متاسفانه نهاد های قدرت از نهاد شورا  در زمان تصمیم گیری های حساس حمایت نمی کند .


دکتر فرزین محمودی پاتی  با بیان اینکه قانون گذار هنوز نتوانست نهاد شورای اسلامی را بپذیرد و از آن حمایت کند، افزود: دولت به طور کامل به شورای اسلامی شهر و روستا اعتماد ندارد و بسیاری از وظایف و اختیارات را تفویض نمی‌کند.

محمودی پاتی با اشاره به اینکه دولت نتوانست مدیریت واحد شهری را مصوب کند، گفت: در واقع دولت نتوانست این قدرت را به شورا بدهد تا شورا ها بتوانند با تمام قوا کار کنند .

وی با بیان اینکه قوانین تدوین شده است برای نظم و عدالت اجتماعی و … است، افزود:این موضوع رافع وظایف ما شورا ها نیست .بایستی با وجود تمام مشکلات کار خود را به نحو شایسته ادامه دهیم و حق مردم و مطالبات آنان را بگیریم .

رئیس شورای اسلامی مازندران با تقدیر و تشکر از استاندار مازندران بیان کرد آقای حسین زادگان و فرمانداران شهرستان‌ها تعامل خوبی با شوراها دارند که جای تقدیر دارد.

در این همایش از خانواده محترم شهید مدافع حرم مهدی قره محمدی با حضور رازجویان معاون عمرانی استانداری مازندران ، سیدجعفررسولی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان  آمل ، طالبی دادستان شهرستان  مدیران کل استان و شوراهای اسلامی استان مازندران تجلیل شد .