همایش آموزشی درآمدی کارشناسان شهرداری های مازندران درآمل

1397/05/23
همایش یک روزه درآمدی کارشناسان شهرداری های مازندران به میزبانی شهرداری آمل برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، دراین همایش که با حضور فلاح کارشناس دفترامورشهری استانداری، اسماعیلی از کارشناسان حوزه درآمدی و کوهستانی معاون اداری ومالی شهرداری آمل و مسئولان درآمدی شهرداری های مازندران برگزار شد.
ازجمله محورهای بحث وبررسی شده دراین همایش درخصوص تعرفه های عوارضی  بوده است.