نهضت آسفالت شهرداری آمل درمناطق مختلف شهر

1397/04/21
اجرای طرح نهضت آسفالت از سوی شهرداری آمل با جدیت بیشتر شهرداری و فعال شدن چند پیمانکار در نقاط مختلف شهر آمل در حال اجرا است.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، اجرای نهضت آسفالت هم اکنون در مسیرشهرک نبوت ، کوچه های فرعی بلوار امام خمینی(ره) و منطقه امت آباد درقالب چند پیمانکار از سوی واحد فنی وعمرانی شهرداری آمل درحال اجرا است.
ازآغاز اجرای طرح نهضت آسفالت ازاول تیرماه تاکنون ناقاط مختلف سطح شهر ازجمله،  مسیرحدفاصل پس ازحسینیه قائم آل محمد(ص) تا روبروی کلانتری 11 آمل، پل معلق تا 12چشمه وتا انتهای تقاطع بلوارشهیدبهشتی، بلوارامام خمینی(ره)، آفتاب5- آفتاب3، حدفاصل میدان شهدای ششم بهمن تا ابتدای پل12 چشمه توسط شهرداری آمل بصورت کامل روکش آسفالت شد.
با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری روکش آسفالت بلوارها وخیابانهای اصلی وپرتردد سطح شهردر اولویت کاری شهرداری آمل در قالب نهضت آسفالت قرار گرفته و در روزهای آینده نیز مسیرهای تقاطع پل ابوالشهیدین تا کلاکسر، بلوار مدرس، بلوارطالقانی، طالب آملی، بلوارجانبازان وپس ازآن دیگرخیابانها و کوچه هایی که به ترتیب اولویت ( میزان خرابی) هست، انجام خواهد شد.