نهضت آسفالت شهرداری آمل به بلوار طالقانی رسید

1397/05/07
اجرای طرح نهضت آسفالت شهرداری آمل در سطح خیابانهای اصلی شهر، که با همت واحد فنی وعمرانی شهرداری درحال اجرا است، به بلوار طالقانی رسید.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، توسط اکیپ شبکاری واحد فنی وعمرانی شهرداری آمل، حدفاصل روبروی پل سوم تا میدان قائم(عج) ابتدا شکستگی های آسفالت این مسیر توسط دستگاه آسفالت تراش برداشت و به منظور تسهیل در رفت وآمد شهروندان ونیز مختل نشدن فعالیت روزانه دراین مسیر، عملیات پاکسازی انجام شد.
عملیات برداشت آسفالت نقاط آسیب دیده این مسیر در شب های آینده نیز انجام و پس از آن به طور کامل روکش آسفالت خواهد شد.
درهفته گذشته نیز با اهتمام شورای اسلامی شهر وشهرداری آمل بخشی از مسیربعد از پل ابوالشهید تا کلاکسر یکی از مسیرهای پرتردد ودارای شکستگی آسفالت زیاد بوده برداشت آسفالت انجام و پس آن  روکش آسفالت شد.
روکش آسفالت بلوارها وخیابانهای اصلی وپرتردد سطح شهردر اولویت کاری شهرداری آمل در قالب نهضت آسفالت قرار گرفته و به ترتیب اولویت ( میزان خرابی) هست، انجام خواهد شد.