نهضت آسفالت شهرداری آمل به بلوار امام رضا(ع) رسید

1397/04/10
اجرای طرح نهضت آسفالت شهرداری آمل پس از عملیات روکش وپخش آسفالت  در سطح خیابانهای اصلی شهر، به بلوار امام رضا(ع) رسید.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، از سوی واحد فنی وعمرانی شهرداری آمل، مسیرحدفاصل پس ازحسینیه قائم آل محمد(ص) آغاز وتا روبروی کلانتری 11 آمل توسط اکیپ شبکارشهرداری آمل صورت کامل روکش آسفالت شد.
ادامه آسفالت در بلوار امام رضا(ع) از مقابل بیمارستان امام رضا تا حدفاصل مسجد امام رضا(ع) توسط دستگاه آسفالت تراش برداشت و پس از آن توسط اکیپ شبکاری شهرداری آمل روکش آسفالت خواهد شد.
پیش ازاین نیز نهضت آسفالت که اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری قول آن را در سال جاری به شهروندان آملی وعده داده بودند، دربخشی از مسیرهای بلوارامام خمینی(ره)، بلوارشهید بهشتی( ازمیدان شهدای ششم بهمن تا ابتدای پل12چشمه) و نیز مسیرمیدان شهیدفهمیده تا میدان شهدای ششم بهمن روکش آسفالت شد.
براساس اعلام روکش آسفالت بلوارها وخیابانهای اصلی وپرتردد سطح شهردر اولویت کاری شهرداری آمل در قالب نهضت آسفالت قرار گرفته و در روزهای آینده نیز مسیرهای تقاطع پل ابوالشهیدین تا کلاکسر، بلوار مدرس، بلوارطالقانی، طالب آملی، بلوارجانبازان وپس ازآن دیگرخیابانها و کوچه هایی که به ترتیب اولویت ( میزان خرابی) هست، انجام خواهد شد.