نقش عشق هنرجویان آملی به یاد حماسه اسلامی مردم هزار سنگر

1398/11/02


تعدادی از دانش آموزان آملی به یاد رشادتهای مردم هزار سنگر آمل درحماسه 6 بهمن سال 60 نقش عشق بر بوم نقاشی زدند.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل دانش آموزان و هنرجویان گرافیک هنرستان رازی با بهره گیری از هنر و طراحی به دعوت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل در پارک این شهرداری با موضوع حماسه اسلامی 6 بهمن سال 60 نقاشی و طراحی کردند.