نصب 20 المان مدافع سلامت با شعار اهمیت ماسک و آگهی بخشی عمومی در مقابله با کرونا

1399/05/14

رئیس اداره روابط عمومی شهرداری آمل گفت ؛ در راستای اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونای شهرستان، تعداد 20 المان مدافع سلامت  به صورت حجمی در 20 نقطه پر تردد شهر نصب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، نامدار بابایی ادامه داد؛ این المانهای حجمی با هدف تقدیر از زحمات مدافعان سلامت شهرستان که در مقابله با ویروس کرونا تا کنون 2 شهید ( شهید مدافع سلامت دکتر بهرام طهماسبی و شهید مدافع سلامت مهدی فرزانه ) تقدیم راه سلامت کردند و با شعارهای اهمیت استفاده از ماسک و آگاهی بخشی عمومی در خصوص مقابله و پیشگیری از کرونا ویروس  طراحی و در مکانهای پرتردد شهر نصب شد.

بابایی افزود: در این المانها با بهره گیری از طرح های گرافیکی و مفهومی، بر رعایت اصول ایمنی در مقابله با کرونا مثل زدن ماسک، رعایت فاصله و دوری از تجمعات، مهمانی و مراسم  اشاره و تاکید شد.

خبرهای مرتبط ؛