نصب المان های ماه مبارک رمضان توسط شهرداری آمل

1399/02/17

المان های ماه مبارک رمضان توسط واحد زیباسازی شهرداری آمل پس از طراحی و ساخت در سطح شهر نصب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، این المان ها در ابتدای خیابان شیخ فضل اله نوری، تقاطع بلوار امام رضا(ع) و بلوار مطهری،تقاطع بلوار طبرسی و خیابان طالب آملی، میدان هفده شهریور و میدان قائم نصب شد.