نشست مشورتی سرپرست اداره روابط عمومی ورییس سازمان فرهنگی وورزشی شهرداری

1397/04/31
نشست مشورتی سرپرست اداره روابط عمومی ورییس ومدیران سازمان فرهنگی وورزشی شهرداری آمل به میزبانی اداره روابط عمومی شهرداری آمل برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، دراین دیدار امیرمنوچهری سرپرست اداره روابط عمومی شهرداری آمل گفت، که این اداره با همه سازمان های وابسته ومجموعه شورا وشهرداری آمل در امورات ومناسبت های مختلف تعامل وهمکاری داشته و این همکاری ها نیز تقویت خواهد شد.
هاشم جمشیدپناه رییس سازمان فرهنگی، ورزشی واجتماعی شهرداری آمل هم دراین نشست گفت، که خوشبختانه برنامه های زیادی در حوزه ها و مناسبت های مختلف در سطح شهر ومحلات در حال برگزاری است وکه در چند ماه اخیر با استقبال خوب قشرهای مختلف شهروندان نیز واقع شده است.