نشست صمیمی شهردار آمل با اعضای خانه جوان

1400/02/13


به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل شهردار آمل در این نشست، به دغدغه های این جوانان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و شهری گوش دادند.
 هر یک از اعضای خانه جوان آمل در قالب کارگروه های شهرسازی – معماری، روانشناسی، حقوق، رفاه و زندگی ، کسب و کار، کتاب و کتابخوانی و کارگروه اقتصادی  در این نشست حضور داشته و مشکلات و مسائل را مطرح و راهکارهایی پیشنهاد دادند.
شهردار آمل در خاتمه این جلسه را بسیار مفید دانست و گفت: از ظرفیت جوانان این شهرستان بعنوان مشاوران پویا و مطالبه گر بهره خواهیم برد تا در انجام کار ها و پروژه های شهری یار و یاور مجموعه مدیریت شهری باشند.
سید حمید هاشمی ادامه داد؛ برای گرفتن نتیجه در انجام کار های تیمی و گروهی و ساختن شهری آباد و توسعه یافته بایستی دایره و وسعت نگاهمان را افزایش دهیم تا فرصت حضور و کار برای تعداد بیشتری از افراد صاحب نظر و متخصص فراهم باشد.
وی افزود؛ تا زمانی که برای منفعت شخصی فکر و کار می کنیم نمی توانیم برای مردم کار کنیم و این آفتی است که متاسفانه جامعه ما با آن درگیر است.