نشست تخصصی امور اداری ومنابع انسانی شهرداری ها مازندران به میزبانی شهرداری آمل

1397/05/21

نشست تخصصی امور اداری ومنابع انسانی شهرداری های مازندران به میزبانی شهرداری آمل برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، دراین نشست که از سوی دفتر امورشهری وشوراهای استانداری مازندران و با حضور مسئولان کارگزینی شهرداری های مازندران به میزبانی شهرداری آمل در سالن مدیریت بحران این شهرداری برگزار شد، درخصوص امورات مربوط به پرسنل شهرداری ها وموارد قابل پیگیری دراین حوزه برای پرسنل بحث وگفت وگو شد.