مناقصه عمومی (1397/11/06) واگذاری خدمات اداری ، نگهبانی ،...

  • مناقصه گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1397/11/06
  • مهلت ارسال اسناد : 1397/11/25
  • مهلت دریافت اسناد : 1397/11/27
  • فایل مرتبط با مناقصه : دانلود