ممیزی جدید املاک شهری با عنوان " شهرنما " بزودی در آمل

1397/05/14
معاون اداری ومالی شهرداری آمل گفت: در قالب اجرای پروژه " شهرنما " جمع آوری اطلاعات مربوط به وضع موجود املاک وساختمانهای محدوده وحریم شهر توسط یک گروه متخصص فنی با نظارت شهرداری آمل، بزودی در سطح شهرآمل اجرا خواهد شد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، "دوست محمد کوهستانی" دراین باره افزود: با عنایت به قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 7 / 9 / 1347 و مستند به ماده  9  قانون موصوف شهرداری ها، باید هر پنج سال ممیزی املاک وساختمانهای واقع در محدوده وحریم شهر را به انجام رسانده تا مبنای وصول عوارض نوسازی قرار گیرد.
وی ادامه داد: از این رو با توجه به پیشنهاد شهرداری آمل و موافقت شورای اسلامی شهر، ممیزی دور جدید نوسازی در بودجه سال 1397 شهرداری پیش بینی شده است.
معاون اداری ومالی شهرداری آمل گفت، با توجه به مقدمات وبکارگیری فناوری های جدید برای سهولت در تحقق ممیزی مدنظر، مقرر شد، یکی از شرکت های معتبر وصاحب نام در این زمینه با اخذ مجوزهای قانونی نسبت به برداشت میدانی توسط دوربین های حرفه ای با تصاویر360 درجه ای از املاک وساختمانهای سطح شهر درمدت زمان 6 ماه اقدام نماید.
کوهستانی اضافه کرد، این پروژه، تصاویری3 بعدی، از وضع موجود املاک وساختمانهای سطح شهررا در حوزه های مختلف شهرسازی، ماده صد، نوسازی، پدافندغیرعامل، مدیریت پسماند و دهها خدمات دیگر در اختیار کارشناسان قرار خواهد داد.
به گفته وی، پس از پایان این طرح، با برگزاری مناقصه، پیمانکار واجد شرایط برای انجام ممیزی املاک ومستغلات سطح شهر انتخاب خواهد شد.
معاون اداری ومالی شهرداری آمل درپایان از شهروندان فهیم وهمیشه همراه درخواست کرد، همکاری وهمراهی خوبی با کارشناسان شهرداری وشرکت مجری این طرح داشته باشند تا فرآیند تصویربرداری و پیمایش میدانی طرح " شهرنما " با سرعت ودقت بیشتری در شهر آمل انجام شود.