معارفه سرپرست شهرداری آمل با حضور اعضای شورای شهر

1400/05/14


علی داودی بعنوان سرپرست شهرداری آمل با حضور رییس و اعضای شورای اسلامی شهر آمل معارفه شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، بعد از معارفه اعضای شورای اسلامی دوره ششم صبح امروز در فرمانداری، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر آمل با حضور در دفتر کار شهردار با اهدای ابلاغ علی داودی به طور رسمی بعنوان سرپرست شهرداری معرفی شد.

رئیس شورای اسلامی دوره ششم آمل در این جلسه گفت؛ بر اساس مصوبه شورا به شماره ۵۴/۲۰/۱۹ مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ به استناد تبصره ۳ بند ۱ ماده هشتاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با رای اکثریت اعضای شورا (۹رای)‌ آقای علی داودی به عنوان شهردار آمل انتخاب و به فرمانداری معرفی شد. 

به گفته حسن مجیدی کیا مقرر است، مکاتبات و اقدامات اداری با استانداری از سوی فرمانداری آغاز هفته آتی انجام شود.

 مجیدی کیا ضمن تقدیر از زحمات و خدمات شبانه روزی سید حمید هاشمی در سمت شهردار آمل، گفت : هاشمی تنها خاطره خوش شورای دوره پنجم بود. تغییر و تحول در بحث مدیریت شهری در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان همیشه بوده است.

رییس شورای اسلامی شهر آمل افزود : امیدوارم شورا و شهرداری بتوانند با وفاق و همدلی، در این دوره زمینه توسعه شهری و خدمات رسانی شایسته به شهروندان عزیز را فراهم نمایند .

در پایان این جلسه حکم انتصاب علی داودی به عنوان سرپرست شهرداری آمل به وی اهداء شد .