مصوبات اصلاح نقاط ترافیکی حادثه خیز در شهر آمل

1398/04/13

درجلسه ای که  در دفتر واحد مانیتورینگ شهرداری آمل جهت بررسی نقاط حادثه خیز و پرتصادف سطح شهر با حضور سرهنگ نعیمی جانشین پلیس راهور، بهزادی مشاور ترافیکی شهرداری ، موسوی مسئول فنی و امور زیر بنایی، زارع پور مسئول مانیتورینگ و سایرکارشناسان مربوطه تشکیل شد مصوباتی در دستور کار قرار گرفت که به شرح ذیل می باشد.

1-     بستن یکی از دو بریدگی های روبروی کوچه یگانه و تبدیل به تقاطع چراغدار با نصب علائم ایمن سازی معبر.

2-     آزادسازی تقاطع انتهای لاله 16

3-     بستن یکی از دو بریدگی های واقع در پیچ بلوار بسیج و طراحی یک دوربرگردان ایمن

4-     بررسی و رفع تنگ شدگی مقابل بیمارستان شمال

5-     رفع نقطه حادثه خیز بریدگی سه راه شمع به وسیله امتداد دادن سنگ جدول به سمت شرق

6-     ایجاد سه راهی در تقاطع بلوار میرزا هاشم آملی و چراغ دار نمودن آن

7-     ساماندهی فضای موجود در میدان شهیدان محمدزاده

8-     بررسی و ساماندهی سه راهی انتهای آفتاب 24 با جزایر ترافیکی