مدیر اجرایی بازآفرینی شهری شهرستان آمل منصوب شد

1398/09/19

مهدی حسن نژاد عمرانی رئیس سازمان عمران و باز آفرینی شهری شهرداری آمل از سوی سید حمید هاشمی شهردار آمل و دبیر هیات اجرایی ستاد بازآفرینی شهرستان به عنوان مدیر اجرایی بازآفرینی شهری شهرستان آمل منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، در متن این انتصاب آمده است؛

جناب آقای مهدی حسن نژاد عمرانی

با سلام

ضمن آرزوی موفقیت و تقدیر از زحمات جنابعالی نظر به تأیید اعضای محترم هیأت اجرایی شهرستان آمل به موجب این ابلاغ جنابعالی با حفظ سمت به عنوان مدیراجرایی بازآفرینی شهری آمل تعیین می گردید. امید است با اتکال به خدواند متعال در جهت پیشبرد اهداف محوله موفق و موید باشید.

                                          سید حمید هاشمی

                                     شهردار آمل و دبیر هیات اجرایی ستاد بازآفرینی شهرستان آمل