مدیریت پسماند

آغاز دوره جدید آموزش خانه به خانه در آمل

آغاز دوره جدید آموزش خانه به خانه در آمل

پیروز کاویانپور سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل از آغاز دوره جدید آموزش خانه به خانه باحض...

سه شنبه، 1400/07/20 ادامه خبر
برگزاری جشن کودکانه روز جهانی بدون نایلکس در آمل

برگزاری جشن کودکانه روز جهانی بدون نایلکس در آمل

جشن کودکانه روز جهانی بدون نایلکس به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل در مزرعه کودک اکسین...

دوشنبه، 1398/04/24 ادامه خبر