مدیران جدید مناطق یک و دو شهرداری آمل معارفه شدند

1397/03/12
مدیران جدید مناطق یک ودوشهرداری آمل معارفه شدند
شهردارآمل در احکام جداگانه ای مدیران جدید مناطق یک و دو این شهرداری را منصوب ودر آیینی معارفه شدند.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، درآیین صدور احکام مدیران جدید مناطق شهرداری که با حضور علیزاده معاون خدمات شهری، کوهستانی معاون اداری ومالی، مدیران مناطق یک ودو، رییس اداره حراست و نیز روابط عمومی شهرداری آمل در دفتر معاون اداری ومالی برگزارشد، ازسوی" احمد امیرسلیمانی" شهردارآمل، مهندس " محمد طبری" که پیش ازاین مدیرمنطقه 2 فعالیت می کرد، به عنوان مدیرمنطقه یک و مهندس " سیدعلی اکبرحسنی " که در سمت مدیرمنطقه یک فعالیت داشت، به عنوان مدیرجدید منطقه 2 شهرداری آمل منصوب شدند.
معاون اداری ومالی شهرداری آمل دراین آیین با تقدیر از تلاش های بی وقفه مدیران مناطق یک ودو گفت: که مهندس طبری وهم مهندس حسنی، به عنوان مدیران آزمون پس داده با کارنامه مثبت درمجموعه شهرداری آمل بودند و این جابه جایی جدید هیچ وقفه در نوع کار و ادامه فعالیت آنها نخواهد داشت.
کوهستانی افزود: امیدواریم با بهره گیری از تجربیات گذشته و استفاده از سیستم کارآمدی که در منطقه برقرار شده است، روند رو به رشد منطقه را ادامه داده و توفیق خدمت صادقانه را به شهروندان عزیز داشته باشیم.
مهندس طبری ومهندس حسنی مدیران جدید مناطق یک و دوشهرداری آمل هم از حمایتهای شهردار آمل و سایر معاونین و مدیران شهرداری و همکاری مسئولین و کارکنان زحمت کش مناطق در دستیابی به موفقیتهای مجموعه تشکر کردند.