محمد علی رحیمی خنکداری سرپرست سازمان فضای سبز شهرداری آمل شد

1400/01/23

با حکم سید حمید هاشمی شهردار آمل ، محمد علی رحیمی خنکداری بعنوان سرپرست سازمان سیما منظر، پارکها و فضای سبز شهری شهرداری آمل شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، جواد اصغری معاون اداری مالی شهرداری آمل در جلسه تودیع و معارفه ضمن تشکر از زحمات علیرضا شیرسوار سرپرست سابق سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، حکم سرپرست جدید را به وی (رحیمی خنکداری) ابلاغ کرد.

رحیمی بنکداری پیش از این مسئولیت اداره نگهداری و توسعه فضای سبز شهری سازمان سیما منظر، پارکها و فضای سبز شهرداری آمل را بر عهده داشت.