قدردانی رییس فدراسیون ورزشهای جانبازان ومعلولان از حمایت های شهرداری آمل به ورزش معلولان

1397/02/30
قدردانی رییس فدراسیون ورزشهای جانبازان ومعلولان از حمایت های شهرداری آمل به ورزش معلولان
رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان از حمایت های شهرداری آمل از ورزشکاران جانبازان ومعلولان در قالب مسابقات ونیز حمایت از تیم های باشگاهی در لیگ های کشوری واستانی قدردانی کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، " حمید علی صمیمی" درمحل فدراسیون ورزش های جانبازن ومعلولان با  شفیع زاده رییس وابراهیم زاده سخنگوی شورای اسلامی شهر، امیرسلیمانی شهردارآمل، فلاح رییس هیات ورزش های جانبازان ومعلولان آمل وعسگری پور از پیشکسوتان ورزش بسکتبال باویلچر آمل دیدار کرد.
حمید علی صمیمی دراین دیدار از حمایت های مجموعه شهرداری آمل از ورزش جانبازان و معلولین و تشکیل تیم های مختلف و حضور آنها در رقابت های باشگاهی، قدردانی کرد.
تیم بسکتبال باویلچرشهرستان آمل د چند سال گذشته و با حمایت کامل مجموعه شهرداری آمل درلیگ برتر بسکتبال باویلچرباشگاه های کشور حضور داشته و درسال گذشته به مقام قهرمانی این مسابقات نیز دست یافت.