فلاح مدیر منطقه یک و نیک نژاد مدیر منطقه دو شهرداری آمل شد

1399/05/20


با حکم سید حمید هاشمی شهردار آمل محمد فلاح بعنوان مدیر منطقه یک و حمیدرضا نیک نژاد بعنوان مدیر منطقه 2 شهرداری آمل منصوب شدند.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، هاشمی در جلسه تودیع و معارفه مدیر سابق و مدیران جدید مناطق دوگانه شهرداری آمل در دفتر کارش، از زحمات محمد طبری مدیر سابق شهرداری منطقه یک تشکر کرد و گفت: کار شهرداری برای مردم است و کاری که برای مردم انجام می شود قطعا دعای خیر مردم را بدنبال خواهد داشت.

گفتنی است؛ در جلسه تودیع و معارفه مدیران مناطق شهرداری موتمنی معاون شهرسازی و معماری شهرداری و مقدس معاون خدمات شهری شهرداری آمل حضور داشتند.