فروش املاک شهرداری

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/08/23
  • auction.senddate : 1401/09/19
  • auction.receivedate : 1401/09/20