فروش آهن آلان ، لوازم کامپیوتر ، قطعات تعویضی ماشین آلات ، اثاثیه اداری فرسوده فرسوده

  • مزایده گذار : شهرداری آمل
  • تاریخ ثبت مزایده : 1400/11/12
  • auction.senddate : 1400/12/09
  • auction.receivedate : 1400/12/11