فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

رونمایی از کتاب " 52 سال دیر کرده ای ای عشق " با حمایت سازمان فرهنگی شهرداری آمل

چهارشنبه، 1398/05/02

کتاب " 52 سال دیر کرده ای ای عشق " اثر مولف با تجربه آملی با حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل رونمایی شد.

ادامه خبر
رونمایی از کتاب " 52 سال دیر کرده ای ای عشق " با حمایت سازمان فرهنگی شهرداری آمل

رونمایی از تمبر ملی آرش کمانگیر در آمل

چهارشنبه، 1398/04/12

همزمان با گرامیداشت جشن تیرگان، از تمبر ملی و یادبود " آرش کمانگیر" با عنوان تثبیت هویت و اصالت فرهنگی کهن شهر آمل رونمایی و این اثر حماسی در زادگاه آرش به ثبت رسید.

ادامه خبر
رونمایی از تمبر ملی آرش کمانگیر در آمل