فراخوان نقاشی دیواری خیابان طبرسی

  • منبع : شهرداري آمل
  • تاریخ ثبت فراخوان : 1394/03/25
  • از تاریخ : 1394/03/24
  • تا تاریخ : 1394/04/15
  • تمدید تا تاریخ :

شهرداری آمل جهت اعتلای سیمای بصری و زیباسازی بدنه شهری،‌ برای اجرای نقاشی دیواری دیوارهای واقع در خیابان طبرسی با شرایط ذیل دعوت به عمل می آورد:
الف- ویژگی های طرح
1- با توجه به این که این خیابان در بافت قدیمی شهر واقع شده، طرح های پیشنهادی با این موضوع مرتبط باشد.
2-دیوارها بلوکی و رنگ نشده می باشند (گاهاً با آهک سفید شده است) ولی زمینه باید با رنگ سفید پوشانده شود.
3-در نظر داشتن جنس و بافت پس زمینه جهت انتخاب تکنیک نقاشی لازم است.
4-طرح ها باید با توجه به اندازه، محل و شکل دیوار باشد.
ب- نحوه شرکت در فراخوان
-متقاضیان ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی فراخوان فرصت دارند طرح های خود را در ابعاد A3  و حداکثر 3 طرح به آدرس دبیرخانه فراخوان ارسال نمایند. آثار ارسالی پس از داوری و انتخاب، توسط طراح روی دیوارهای معرفی شده اجرا خواهند شد.
-شرکت کنندگان جهت اطلاع از محل و ابعاد دیوارها به آدرس سایت شهرداری آمل مراجعه فرمایند.
-به طرح های منتخب برای اجرا مبلغ 150/000 ریال برای هر مترمربع داده خواهد شد تا طرح ها را با امضای خود روی دیوار اجرا نمایند.
شماره تماس 44151248-011 در ساعات اداری پاسخگوی سوالات احتمالی شما خواهد بود.
-دیوارهای مورد نظر
دیوار شماره یک: امین شانزدهم- به ابعاد 20 متر طول در 2 متر ارتفاع
 

دیوار شماره دو: ابتدای بلوار طبرسی سمت میدان شهدای ششم بهمن- به ابعاد 25 متر طول در 2/2 متر ارتفاع

دیوار شماره سوم: امین شانزدهم-  به ابعاد 24 متر طول در 2/2 مترارتفاع
 
دیوار شماره چهار: به ابعاد 16 متر طول در 2 متر ارتفاع
 
دیوار شماره پنج : امین هجدهم- به ابعاد 18 متر طول در 2/2 متر ارتفاع
 
دیوار شماره 6 : امین دوم- به ابعاد 13 متر طول در 2 متر ارتفاع
 
دیوار شماره هفت : امین هجدهم- به ابعاد 18 متر طول در 2/2 متر ارتفاع