فراخوان نقاشی دیواری

  • منبع : شهرداري آمل
  • تاریخ ثبت فراخوان : 1394/03/25
  • از تاریخ : 1394/03/24
  • تا تاریخ : 1394/04/15
  • تمدید تا تاریخ :

شهرداری آمل در نظر دارد نسبت به طراحی و اجرای نقاشی دیواری و یا اثر هنری تلفیقی، بر روی دیوارهایی به آدرس و شرح و شرایط ذیل از طریق فراخوان اقدام نماید، لذا بدین وسیله از کلیه هنرمندان دعوت به عمل می آید تا در این فراخوان شرکت و گامی در جهت اعتلای سیمای بصری شهر بردارند.
 
-آدرس دیوارها
1-دیوار زندان (بین آفتاب 38 و 40 ) - به ابعاد 80 متر طول در 6 متر ارتفاع - عکس شماره (1)
2-دیوار نرسیده به آفتاب 2 - به ابعاد 13 متر طول در 2 متر ارتفاع - عکس شماره (2)
3-دیوار روبروی کوچه بنیاد شهید - به ابعاد 12 متر طول در 2 متر ارتفاع- عکس شماره (3)
-شرایط
الف- طرح و اجرا با هم بوده و برآورد هزینه و مشخص نمودن نوع و میزان رنگ و یا سایر متریال های مورد استفاده الزامی است.
ب- پس از پذیرفته شدن طرح، اجرای آن بر عهده طراح بوده و کیفیت اجرای آن نیز طی قراردادی فی ما بین از طرف طراح تضمین می گردد.
ج- شهرداری در قبول یا رد طرح های پیشنهادی مختار بوده و تنها نسبت به انعقاد قرارداد برای اجرای طرح  های منتخب اقدام می نماید. 
د-شهرداری بابت طرح هایی که انتخاب نشده هزینه ای پرداخت نمی نماید، لیکن حقوق مادی و معنوی طرح برای طراح محفوظ بوده و هرگونه استفاده شهرداری از آن در هر زمان و مکان، منوط به توافق کتبی دو طرف می باشد.
ه- طراحان در نوع طراحی و موضوع آزاد بوده اما اولویت شهرداری نسبت به طرح هایی با ویژگی های  بومی و بافت شهری و موضوعات فرهنگی و ارزشی جامعه می باشد.
و- علاقمندان تا تاریخ 94/4/15 فرصت دارند تا نسبت به تحویل طرح ها به واحد زیباسازی شهرداری آمل اقدام نمایند.
علاقمندان به شرکت در فراخوان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صورت حضوری به واحد زیباسازی شهرداری آمل مراجعه نموده یا با شماره تلفن 44151248-011 تماس بگیرند.
 
عکس شماره (1)- دیوار زندان بین آفتاب 38 و40

 
عکس شماره (2)- دیوار نرسیده به آفتاب 2

 
عکس شماره (3)- دیوار روبروی کوچه بنیاد شهید