فراخوان المان شهری

  • منبع : شهرداري آمل
  • تاریخ ثبت فراخوان : 1394/03/25
  • از تاریخ : 1394/03/24
  • تا تاریخ : 1394/04/15
  • تمدید تا تاریخ :

شهرداری آمل در نظر دارد جهت اعتلای سیمای بصری و زیباسازی شهری ،‌ در 4 نقطه از شهر آمل ، المان و نماد شهری  طراحی و اجرا نماید لذا بدین وسیله از کلیه هنرمندان دعوت به عمل می آید تا در فراخوان طراحی و اجرای المان های شهری به شرح و شرایط ذیل شرکت نموده و در این امر همکاری فرمایند :
الف- مناطق مورد نظر
1-میدان روبروی پل پیروزی

2- میدان حر- تقاطع آفتاب 36 و 10 متری اول نور (شهدا)

3-میدان روبروی مدرسه نمونه واقع در خیابان طبری (تقاطع رسالت و جریر طبری)

4-میدان روبروی تکیه آملی (حسینیه هدایت)
ب- طرح های پیشنهادی به همراه جزئیات اجرایی و برآورد هزینه پذیرفته شده و طراحی به همراه اجرا می باشد.
ج- شهرداری در قبول یا رد کردن طرح ها مختار بوده و نسبت به انعقاد قرار داد جهت اجرای طرح های منتخب اقدام خواهد نمود. 
د-شهرداری بابت طرح هایی که انتخاب نشده هزینه ای پرداخت نمی نماید، لیکن  حقوق مادی و معنوی طرح برای طراح محفوظ بوده و هرگونه استفاده شهرداری از آن در هر زمان و مکان، منوط به توافق کتبی طرفین می باشد.
ه- حداکثر بودجه در نظر گرفته شده برای هر المان حداکثر 120/000/000 ریال می باشد.
تبصره- طرح های پیشنهادی با مبلغ بیشتر بررسی خواهد شد ولی اولویت با طرح هایی است که بند "د" را رعایت نمایند.
و- طراحان در نوع طراحی و موضوع آزاد بوده اما اولویت شهرداری سنخیت موضوعات با ویژگی های مناطق و بافت شهری و موضوعات فرهنگی ارزشی جامعه می باشد.
ز- مصالح انتخاب شده جهت اجرای کار بایستی با اقلیم شهر تطابق داشته و از استحکام و دوام جهت نصب در شهر و ماندگاری از نظر شکل و رنگ برخوردار باشند.
ح- علاقمندان تا تاریخ 94/4/15 فرصت دارند طرح های ارسالی را در قطع A3 ترسیم و به واحد زیباسازی شهرداری آمل تحویل داده یا ارسال کنند. (هر نفر حداکثر 3 طرح)
شماره تماس 44151248-011 در ساعات اداری پاسخگوی سوالات احتمالی شما خواهد بود.