عملیات اجرایی رمپ میدان هفت تیر آغاز شد

1399/04/29


عملیات اجرایی رمپ میدان هفت تیر با هدف کاهش بار ترافیکی این میدان در حال اجراست.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل،این رمپ بالاتر از وردی فعلی پارک طلایی  اجرا می شود و با اجرای این رمپ خودرو ها قبل از رسیدن به میدان  هفت تیر به سمت پارک طلایی ادامه مسیر خواهند داد.

گفتنی است؛ اجرای رمپ میدان هفت تیر،  با تلاش پرسنل شهرداری، واحد طراحی نظارت و واحد فنی عمران شهرداری در حال انجام است.