علی محمد مقدس معاون خدمات شهری، شهرداری آمل شد

1398/11/27


با حکم سید حمید هاشمی شهردار آمل، علی محمد مقدس بعنوان معاون خدمات شهری شهرداری آمل منصوب شد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، شهردار آمل در حکمی دیگر علی علیزاده را بعنوان مشاور شهردار منصوب کرد.

علی محمد مقدس مدیریت مرکز پژوهش شهرداری آمل ، مدیر عاملی سازمان  آرامستان، سرپرستی شهرداری آمل و مشاور شهردار را در کارنامه خود دارد.