علی محمد مقدس با حفظ سمت ، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل شد

1399/10/27

طی حکمی از سوی سید حمید هاشمی شهردار آمل ، علی محمد مقدس به عنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، طی جلسه امروز هیات مدیره سازمان مشاغل با حضور شهردار و رئیس شورای سازمان ساماندهی مشاغل ، علی محمد مقدس معاون خدمات شهری شهرداری آمل با حفظ سمت، تا معرفی رئیس جدید سازمان بعنوان سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل منصوب شد.