شهروندان از وضعیت رفت و روب شهرراضی نیستند/ایستگاه های دریافت زباله خشک باید در راستای ترویج فرهنگ تفکیک زباله فعالیت ویژه داشته باشند

1400/12/01

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، علی داودی شهردار آمل در جلسه ای که با کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل برگزار شد عنوان کرد: شهروندان از وضعیت رفت و روب شهرراضی نیستند.

این جلسات که به صورت مستمر برای شناسایی و هماهنگی بیشتر کارکنان در راستای تسریع در اجرای کارها با همه سازمان های تابعه شهرداری در حال برگزاری است به شرح وظایف و بهبود شرایط در واحد های مالی ، اداری و فنی عمرانی کارکنان در اداره پسماند از سوی شهردار تاکید شد.

علی داودی با یادآوری اینکه ایستگاه های زباله باید در راستای ترویج فرهنگ تفکیک زباله خشک و تر از مبدا فعال باشند خاطر نشان کرد:کارکنان سازمان پسماند حضور باسابقه ای در این حوزه دارندکه باید به تلاششان در کف خیا بان ها توجه ویژه ای شود.

شهردار آمل تصریح کرد: جهت کاهش هزینه ها نسبت به نگهداری تجهیزات و ماشین آلات اهتمام بیشتری ورزیده و نظارت کافی بر پیمانکار را در اصول کاری خود داشته باشند تا بر اساس دفترچه پیمان به شهروندان خدمات دهی بیشتری داشته باشند.