شهردار آمل؛ مدیون کادر درمان کشور، بویژه آمل هستیم

1399/11/12


سید حمید هاشمی گفت: کادر درمان از زمان شروع شیوع کرونا در خط مقدم مبارزه با این ویروس در حال تلاش و جانفشانی است و همه ما مدیون کادر درمان کشور، بویژه آمل هستیم.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، هاشمی در دیدار رئیس مرکز بهداشت شهرستان و رئیس نظام پزشکی آمل در دفتر کارش با اشاره به اینکه شورا و شهرداری تا حد توان و تا پایان این همه گیری در کنارمردم بویژه کادر درمان خواهند ماند ادامه داد؛ برای قدردانی گوشه ای از تلاش خستگی ناپذیر کادر درمان شهرستان، شهرداری به نوبه خود مشوق هایی را برای آنان با مصوبه شورای اسلامی درنظر خواهد گرفت تا در زمان اخذ پروانه ساختمانی از تخفیف و معافیت پرداخت عوارض پروانه بهره مند شوند.

شهردارآمل، پیشنهاد نام گذاری یکی از خیابانها و بلوار ها یا مکانهای عمومی شهری را به نام شهدای مدافع سلامت پذیرفت و گفت؛ شهرداری از این موضوع حتما استقبال می کند. این کمترین کار در مقابل جانفشانی کادر درمان برای مردم است. این درخواست پس از تصمیم گیری کمیته نام گذاری شهرستان قابل اجراست.

دکتر مجد رئیس نظام پزشکی شهرستان آمل، در این دیدار از حمایت شهرداری از مرکز بهداشت و کادر درمان در شرایطی که مشکلات شدیدی وجود داشت؛ تشکر کرد.