شهردار آمل سرپرست اداره برنامه و بودجه را منصوب کرد

1397/08/28

احمد امیرسلیمانی شهردار آمل طی حکمی محمد سعیدی را بعنوان سرپرست اداره برنامه وبودجه  شهرداری منصوب کرد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، در این حکم که در دفتردوست محمد  کوهستانی معاون اداری مالی  و با حضور روح ا... رستگار مدیر اداره حراست ومدیران دوایر شهرداری به سرپرست اداره برنامه بودجه تحویل شد آمده است: ضمن آرزوی موفقیت و تقدیر از زحمات جنابعالی ، امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت پیشبرد اهداف محوله موفق و موید باشید .

گفتنی است ، محمد سعیدی  پیش از این رئیس امور مالی  شهرداری بود .