شرکت های خدمات پیک موتوری ملزم به اخذ مجوز از شهرداری آمل شدند

1397/05/18
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آمل گفت: شرکت های خدمات پیک موتوری برای فعالیت طبق دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه باید از شهرداری مجوز کسب نمایند.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، "محمد علی سبزعلی پور" با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مجوزی برای شرکت های خدمات پیک موتوری در آمل صادر نشده است، افزود: ماده 16 و 17 دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه به صراحت نسبت به الزام کسب مجوز شرکت های مذکور از شهرداری تاکید دارد.
وی بابیان اینکه در صورت تمکین نکردن شرکت های خدمات پیک موتوری برای کسب مجوز ، طبق قانون با آنها برخورد می شود اظهار کرد: مباحث نظارتی بسیاری در حوزه حمل و نقل بار و مسافر بر عهده شهرداری است که به تدریج نسبت به همه آنها اقدام خواهیم کرد.