سیما، منظر و فضای سبز شهری

شستشوی درختان شهر در فصل بهار

شستشوی درختان شهر در فصل بهار

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل از شستشوی درختان سطح شهر در فصل بهار خبر داد.

دوشنبه، 1400/02/27 ادامه خبر
آغاز احیای فضای سبز مدارس شهری در  آمل

آغاز احیای فضای سبز مدارس شهری در آمل

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل از احیای فضای سبز 4 مدرسه در آستانه سال تحصیلی...

شنبه، 1398/06/30 ادامه خبر