سیما، منظر و فضای سبز شهری

شستشوی درختان شهر در فصل بهار

شستشوی درختان شهر در فصل بهار

دوشنبه، 1400/02/27

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل از شستشوی درختان سطح شهر در فصل بهار خبر داد.

ادامه خبر
آغاز احیای فضای سبز مدارس شهری در  آمل

آغاز احیای فضای سبز مدارس شهری در آمل

شنبه، 1398/06/30

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل از احیای فضای سبز 4 مدرسه در آستانه سال تحصیلی خبر داد.

ادامه خبر