سرپرست شهرداری آمل؛ هزینه آلودگی بصری تابلوهای تبلیغاتی، بیش از درآمد آن برای شهرداری است

1400/06/29

مهندس علی داوودی گفت؛ هزینه آلودگی بصری و نازیبایی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر بیش از درآمدی است که برای شهرداری دارد.

 به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، داوودی ظهر امروز در بازدید دوره ای از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری افزود؛ هدف اصلی شهرداری خدمت به مردم و تامین رفاه شهروندان است. بدنبال راهکارهای قانونی باشید تا در جهت رفاه بیشتر شهروندان درآمدهای تابلوهای تبلیغاتی شهری، برای مکانیزه کردن پل های عابر پیاده و موارد اینچنینی هزینه شود.

وی ادامه داد؛ سیما و منظر شهر در اختیار شماست پس کار غیر فنی و اشتباه از شما پذیرفته نیست. سیما و منظر شهری اولین نقطه تماس شهروندان با محیط پیرامون و کالبد شهری است. کار شما ارتباط مستقیم در ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه و آرامش شهروندان دارد، بنابراین برای ایجاد زیبایی و تحول بیشتر در شهر، نیاز است سازمان پویا تر باشد.

سرپرست شهرداری آمل تاکید کرد؛ رسالت مهمی دارید؛ چون تصمیمات و اقدامات شما در زیبایی یا زشتی شهر اثر گذار است. این رسالت را با حفظ رفاقت و تقویت همکاری در سازمان با انگیزه بیشتر ادامه دهید. 

گفتنی است، در این بازدید همکاران سازمان ضمن معرفی خود و ارائه گزارش کوتاه از حوزه فعالیت شان، در خصوص مشکلات و موانع موجود با مدیر ارشد مجموعه شهرداری، صحبت و گفتگو کردند.