سرپرست شهرداری آمل در بازدید استاندار از پل روگذر هزار سنگر؛ میدان هزار سنگر اصلاح هندسی می شود

1400/06/17علی داوودی گفت:همزمان با ساماندهی ورودی شهر از محور بابل و بهره برداری از پل روگذر مسیر شمال – جنوب؛ میدان هزار سنگر اصلاح هندسی می شود.

در این بازدید حسن مجیدی کیا ریاست شورای اسلامی شهر آمل نیز حضور داشت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، داوودی ادامه داد؛ به منظور تامین ایمنی ، حذف دوربرگردان، حرکت بدون توقف خودرو ها و ساماندهی حجم زیاد تردد در این میدان، طول میدان هزار سنگر (غرب به شرق) از وضع موجود به طول حدودی 200 متر  افزایش خواهد یافت. 

وی افزود؛ میدان به شکل بیضی و با فضای سبز حدود 20 هزار مترمربع  تغییر می کند.