سرپرست شهرداری آمل از پیاده راه شدن هسته مرکزی شهر خبر داد

1398/03/26

علی محمد مقدس گفت : طرح «پیاده راه» هسته مرکزی شهر با هدف حفظ هویت تاریخی مرکز شهر، کاهش بار ترافیکی، افزایش تعاملات اجتماعی، کمک به رونق بازار و ایجاد فضای با نشاط برای شهروندان اجرا می شود .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل؛ مقدس با اشاره به اینکه با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و با توجه به مصوبه شورای ترافیک شهرستان حذف مسیر سواره رو و پیاده راه سازی هسته مرکزی انجام می گیرد افزود: در نظرسنجی انجام شده از طریق مشاور طرح 81 درصد شهروندان نسبت به اجرای پیاده راه سازی هسته مرکزی و حذف مسیر سواره رضایت دارند .

مقدس ادامه داد : متاسفانه 85 درصد خیابانهای هسته مرکزی شهر پارکینگ خودرو ها شده است و این موضوع ترافیک را در ساعات شلوغ تشدید می کند .

وی با بیان اینکه با مطالعات انجام شده 5 الگو و مسیر جایگزین برای مسیر سواره  طراحی و پیش بینی شده کرده است ، گفت: از میان این مسیرها بهترین مسیر و روش با مشورت اعضای شورای شهر انتخاب می شود تا بهترین مسیر با کمترین ترافیک و عوارض برای شهروندان برگزیده و اجرا شود .

سرپرست شهرداری آمل اضافه کرد: در این طرح مسیر پل دوازده چشمه ، پل معلق ، خیابان انقلاب ، کوچه های شرقی و غربی شهرداری پیاده راه خواهد شد .