سرپرست حراست شهرداری آمل منصوب شد

1400/09/04

K

با حکم مدیرکل حراست استانداری مازندران، میثم سلحشور بعنوان سرپرست جدید اداره حراست شهرداری آمل منصوب شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، همچنین از زحمات مهدی علیپور سرپرست قبلی حراست شهرداری آمل قدردانی شد.

علیپور سرپرست پیشین اداره حراست شهرداری آمل ، از پرسنل حراست استانداری مازندران است. 

میثم سلحشور پیش از این بعنوان کارشناس و جانشین مدیر حراست شهرداری مشغول به خدمت بود.