سرپرست جدید واحد طراحی ،فنی و نظارت شهرداری آمل منصوب شد

1398/05/01

طی حکمی از سوی علی محمد مقدس سرپرست شهرداری آمل محمد سالار به عنوان سرپرست جدید واحد طراحی ،فنی و نظارت این شهرداری منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل ، سید علی رضا موسوی که پیش از این مدیریت واحد طراحی ، فنی و نظارت را بر عهده داشت با حکم جدید به عنوان کارشناس مناطق در دفتر معاونت خدمات شهری به فعالیت خود ادامه می دهد.