سرپرست جدید اداره روابط عمومی شهرداری آمل منصوب شد

1397/04/30
شهردارآمل در حکمی " امیرمنوچهری " را به عنوان سرپرست جدید اداره روابط عمومی این شهرداری منصوب و از خدمات حدود 5ساله " حسین ریحانی " رییس سابق این اداره قدردانی کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، " احمد امیرسلیمانی" همچنین در حکم دیگری، " حسین ریحانی " را به سمت مشاورامور رسانه ای شهرداری منصوب کرد.
شهردارآمل در احکام خود برای سرپرست جدید روابط عمومی شهرداری آمل، از خداوند متعال با بهره گیری از همه ظرفیت ها در پیشبرد اهداف محوله برابر با شرح وظایف قانونی موفق آرزوی موفقیت کرد.