سخنران مجلس ترحیم شورای شهر وشهرداری آمل برای علامه حسن‌زاده‌آملی مطرح کرد؛ برای خدمت به مردم تمام وقت باید کار کرد

1400/07/08


آیت الله یزدان پناه از شاگردان علامه حسن زاده گفت؛ علامه حسن زاده همواره بر خدمت تمام وقت به مردم تاکید داشتند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، آیت الله سید یداله یزدان پناه در مسجد امام رضا (ع) همچنین از شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل که درچند روزاخیر که دربرپایی مرسم تشییع، فضاسازی سطح شهر و برگزاری مجلس بزرگداشت برای علامه حسن زاده آملی همت وتلاش همه جانبه داشته اند، قدردانی وتشکر کرد.

شاگرد علامه حسن‌زاده آملی ادامه داد، علامه حسن زاده به واقع دلبسته به توحید و ولایت بود واین موقعیت ممتاز او را به جایی رساند که تمام وجودش را توحید ولایی فرا گرفت و ایشان را این گونه نزد همه مردم، خاص و برجسته ساخت.

 آیت الله یزدان پناه افزود؛ علامه حسن زاده، معتقد بود، که خدمت به خلق نوعی عبادت است و عمل صالح را با هیچ کاری آمیخته نمی کرد. هرگز بدنبال منفعت طلبی و جاه طلبی نبود. تاکید جدی داشت که باید کاری کنیم حجت بر مردم تمام شود، مردم را هدایت کنیم، این دلسوزی باعث می شد با مردم ساعت ها نشست و برخواست داشت و در خدمت خلق بود و همین منش و سیرت، همه مردم را شیفته و دوستدار ایشان کرد.