ساماندهی و افزایش ظرفیت پارکینگ پیاده راه سازی هسته مرکزی

1400/04/28


معاون حمل و نقل و امور زیربنایی، شهرداری آمل گفت؛ با ساماندهی انجام شده، ظرفیت پارکینگ پیاده راه سازی هسته مرکزی، زیر پلهای تاریخی به ۱۹۰ واحد افزایش یافت.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری آمل، مهدی حسن نژاد، افزود؛ در گذشته ظرفیت پارکینگ زیر پل معلق ۱۵۰ واحد بود که در حال حاضر با ساماندهی انجام گرفته به ۱۹۰ واحد رسید.

گفتنی است، مساحت کل پارکینگ فعلی ۴ هزار متر مربع است.