ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی

مکان های عرضه بهداشتی دام عید قربان در آمل مشخص شد

مکان های عرضه بهداشتی دام عید قربان در آمل مشخص شد

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل از ارائه خدمات ویژه ازجمله فر...

یکشنبه، 1398/05/20 ادامه خبر
پایان عملیات آسفالت شب بازار شهرداری آمل

پایان عملیات آسفالت شب بازار شهرداری آمل

سرپرست شهرداری آمل گفت: با انجام 2 هزار و 500 مترمربع آسفالت از محوطه شب بازار آمل رفت و آمد شهرو...

شنبه، 1398/05/12 ادامه خبر
رفع سد معبر خیابان امام خمینی(ره) آمل از 31 تیر ماه

رفع سد معبر خیابان امام خمینی(ره) آمل از 31 تیر ماه

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل از رفع سد معبر خیابان امام خم...

چهارشنبه، 1398/04/26 ادامه خبر
آغاز طرح ساماندهی دستفروشان خیابان های اصلی شهر آمل

آغاز طرح ساماندهی دستفروشان خیابان های اصلی شهر آمل

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل از آغاز طرح ساماندهی دستفروشا...

شنبه، 1398/04/22 ادامه خبر