ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی

مکان های عرضه بهداشتی دام عید قربان در آمل مشخص شد

مکان های عرضه بهداشتی دام عید قربان در آمل مشخص شد

یکشنبه، 1398/05/20

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل از ارائه خدمات ویژه ازجمله فراهم کردن مکان عرضه دام های زنده و نیز خدمات کشتارگاهی این سازمان در روز عید قربان خبر داد.

ادامه خبر
پایان عملیات آسفالت شب بازار شهرداری آمل

پایان عملیات آسفالت شب بازار شهرداری آمل

شنبه، 1398/05/12

سرپرست شهرداری آمل گفت: با انجام 2 هزار و 500 مترمربع آسفالت از محوطه شب بازار آمل رفت و آمد شهروندان به این بازار تسهیل شد.

ادامه خبر
رفع سد معبر خیابان امام خمینی(ره) آمل از 31 تیر ماه

رفع سد معبر خیابان امام خمینی(ره) آمل از 31 تیر ماه

چهارشنبه، 1398/04/26

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل از رفع سد معبر خیابان امام خمینی (ره ) در گام بعدی خبر داد.

ادامه خبر
آغاز طرح ساماندهی دستفروشان خیابان های اصلی شهر آمل

آغاز طرح ساماندهی دستفروشان خیابان های اصلی شهر آمل

شنبه، 1398/04/22

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری آمل از آغاز طرح ساماندهی دستفروشان خیابان های اصلی شهر خبر داد.

ادامه خبر