ساعت کار شهرداری 2 ساعت زودتر پایان می یابد

1398/12/11


ساعت کار شهرداری ها و ادارت استان مطابق اعلام  ستاد قرار گاه پدافند زیستی استان مازندران 2 ساعت زودتر خاتمه می یابد .

ساعت کار شهرداری ها و ادارت استان مطابق اعلام  ستاد قرار گاه پدافند زیستی استان مازندران 2 ساعت زودتر خاتمه می یابد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری آمل، این تصمیم  از سوی ستاد قرار گاه پدافند زیستی استان مازندران و به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا  در هفته جاری اتخاذ شد.

گفتنی است، مطابق این تغییر ساعت اداری ابلاغی، از امروز شهرداری آمل از ساعت 7و 30 دقیقه صبح لغایت 12 و 30 دقیقه ظهر دایراست.