سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

متقاضیان سرویس مدارس تا 10 مرداد فرصت ثبت نام دارند

دوشنبه، 1398/04/31

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آمل گفت: رانندگان متقاضی حمل و نقل دانش آموزان برای سال جاری تا 10 مردادماه فرصت ثبت نام دارند .

ادامه خبر
متقاضیان سرویس مدارس تا 10 مرداد فرصت ثبت نام دارند

تسهیلات بیمه ای شورا و شهرداری به رانندگان حمل و نقل عمومی شهری آمل

شنبه، 1398/04/22

بر اساس تفاهم نامه بیمه ای میان شرکت خدمات بیمه‌ای سهام عدالت کشور و شهرداری آمل پرداخت تسهیلات بیمه ای به رانندگان حمل و نقل عمومی شهرداری آمل آغاز شد.

ادامه خبر
تسهیلات بیمه ای شورا و شهرداری به رانندگان حمل و نقل عمومی شهری آمل