رییس واعضای شورای شهر و شهردارآمل درجمع آتش نشان های آملی تاکید کرد ؛ ضرورت آموزش همگانی وارتقای فرهنگ ایمنی درمحلات شهری

1400/07/07

رییس واعضای شورای اسلامی شهربه همراه شهردارآمل به مناسبت روزملی آتش نشانی با حضور درسازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل، این روز را به رییس، کارکنان وآتش نشان های این شهرداری تبریک گفتند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، رئیس شورای اسلامی شهر آمل دراین دیدار با بیان اینکه شهرداری یک نهاد خدماتی و آتش نشانان نیروهای عملیاتی و جان برکف و عزیزدرمجموعه شهرداری هستند، گفت: مردم همواره شاهد تلاش و ازجان گذشتگی آتش‌نشانان درزمان بروزحوادث مختلف درسطح شهر بوده و قدردان این زحمات هستند.

حسن مجیدی کیا افزود: یک آتش نشان جدای از مهارت های فنی و فردی بالا، نیاز هست که ارتباط با مردم و مردمی شدن را سرلوحه کار خود داشته باشد که این مهم باعث حس اعتماد بیشتر به سازمان ومجموعه خدمات رسان شهرداری از نگاه مردم خواهد شد.

وی دربخش دیگر از سخنانش به توانمندی های بالای سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل اشاره کرد وادامه داد، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمینی شهرداری آمل درسال های گذشته با دارا بودن تجهیزات پیشرفته وبروز آتش نشانی به عنوان یکی از سازمان های مهم وهم ردیف با کلان شهرهای کشور بود وبرگزاری دوره های آموزش اطفاء حریق، فرهنگ ایمنی و مواردی دیگر به میزبانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل برگزار می شد و اکنون نیز برگزاری دوباره این دوره ها ورسیدن سازمان آتش نشانی آمل به دوران اوج گذشته مورد تقاضای اعضای شورای دوره ششم شهرآمل است.

رییس شورای اسلامی شهرآمل، توجه به امرآموزش همگانی و توانمند کردن وارتقاء فرهنگ ایمنی درمحلات هنگام بروز حادثه را به عنوان یکی از ماموریت های مهم وقابل پیگیری سازمان آتش نشانی وخدمات ایمینی شهرداری آمل درآینده برشمرد.

دراین دیدار مهندس علی داوودی سرپرست شهرداری آمل هم روزملی آتش نشانی را به نیروهای سخت کوش وپرتلاش آتش نشانی تبریک گفت و از خداوند منان برای آنان آرزوی سلامتی وتوفیق درماموریت های محوله کرد.

همچنین آتش نشانان توانمندی های فردی در عملیات ها را به صورت آیتم های سرعتی به نمایش گذاشتند.